Az újonnan felépült – sőt, a még csak épülőfélben lévő – telep első, egymásnak jobbára ismeretlen lakói kezdetben az összeismerkedés céljából tartottak minden megkötöttség és szabály nélküli összejöveteleket. Ezekből az összejövetelekből alakult ki a telep első szervezett egyesülete, a Kispesti Állami Munkástelep Lakóinak Társasköre. Közel harminc éven át ez az egyesület szervezte a telep társadalmi és kulturális életét. A Társaskör az egyházak mellett a társadalmi érintkezések legfontosabb színtere volt.

A Társaskör saját kebelében alosztályokat szervezett, de ezeknek széleskörű autonómiát és független működést biztosított. Ezek az anyaegyesület támogatásával, de kötöttség nélkül működhettek, és fejthették ki különböző tevékenységeiket a lakosság körében. Így jött létre a Munkás Énekkar, a Munkás Zenekar, a Wekerletelepi Sport Club (WSC), a Szondi Sport Club (SzSC) és a könyvtár. Ennek a közösségnek volt saját újságja és egyfajta szabadegyeteme, a Szabad Lyceum.

A Társaskör megszervezése a munkástelep tanítói karán kívül legfőképpen Győri Ottmár akkori telepgondnok nevéhez fűződik, akiben a telep lakossága minden társadalmi, kulturális és jótékonysági törekvésében legönzetlenebb támogatóját tisztelhette.