Szívesen ajánljuk a következő sétaútvonalat, amelyet mi magunk sokszor bejártunk már, ugyanakkor számunkra is mindig tartogat újabb és újabb meglepetéseket, felfedezni valókat. Ez a kör körülbelül 3,5 km, amelyet feltétlenül ajánlunk végigsétálni, de ha ideje engedi, ne hagyja ki a szaggatott vonallal jelölt kitérőket sem.

Sétánk kiindulópontja a Wekerlei Társaskör Egyesület irodája (Kós Károly tér 10.). Érdemes először élményeket gyűjteni Wekerletelep zegzugos kis utcáin, a Kós Károly tér felfedezését pedig a séta végére tartogatni. A térképen jelölt útvonalat követve induljunk el a Thököly utcán.  Itt a jobb oldalon rögtön feltűnik az eredeti funkciójában sajnos már nem működő, 2007-ben bezárt postahivatal. A jól kiépített közintézményi hálózat részeként az 1913-ban átadott posta is a telep színvonalas ellátását szolgálta.

Tovább

Utunkat egyenesen folytatva az Eperfa térre jutunk, amely nevét a 2010-es felújításkor kapta a már régóta itt élő néhány eperfáról. A tér a Társaskör és az önkormányzat összefogásában újult meg a környék lakói és a közeli óvoda bevonásával. Egyik negyedében Wekerletelep zöldtérképe, valamint egy biciklis pihenőhely található, a másik negyedben újrahasznosított PET-palackokból, gimnazisták és óvodás gyerekek által készített ülőkék, valamint a fűszerkert. A Zalaegerszeg út túloldalán áll a Wekerlei Társaskör építészei által tervezett irányjelző fa, amely a legjelentősebb külföldi és magyarországi kertvárosokat mutatja.

Tovább

A Corvin körúton egyemeletes társasházak között sétálva jutunk el a Győri Ottmár térre, amelyet szintén csak pár éve neveznek így. Hogy ki is volt Győri Ottmár?  Megtudhatja a  Wekerletelep létrejötte fejezetben

Ezen a területen épült volna fel az ipariskola, amely az I. világháború miatt szintén nem valósult meg. Ma itt áll az az önkéntesek által elültetett centenáriumi fa (egy vörös juhar), amely a telep létrehozásának 100. évfordulójára emlékeztet, körülötte bazaltkövekből kirakva – egyúttal Győri Ottmárnak emléket állítva – a telep jellegzetes utcahálózata. Az utcabútorokon megjelenő tulipánmotívum a centenárium óta egyben a Wekerletelep jelképe is.

Tovább

A Győri Ottmár térről induljunk tovább a Petur utca felé! Itt az első sarkon a bal oldalon láthatjuk a négy egykori péképület egyikét, amely eredetileg pékműhelyt, boltot és egy lakást tartalmazott. Jellegzetességei a bejárat feletti kosfejes faragású gerendák és a szecesszió idején gyakran használt keleties vonalú ablakok az oromfalakon. A sütőkisüzem egészen az 1960-as évek végéig működött – az 1949-es államosítás után a Fővárosi Sütőipari Vállalat egységeként. A kenyérgyárak felépülése az 1970-es évek elején több kisebb pékség működését feleslegessé tette. 1979–80-ban a nemzetközi gyermekév alkalmából az épületet átépítették, így lett Tőke László Úttörőház, majd a mozgalom megszűnése után Wekerlei Gyermekház.

Tovább

Hársfavirág tér. Ez a szimmetrikusan elrendezett, emeletes típusházakkal körbevett pihenősziget 2010-ben szépült meg és kapta új nevét is. A díszesebb háztípust az a Fiala Géza tervezte, akinek a nevéhez a Wekerle után pár évvel megépült győri Ágyúgyári Munkástelep is kötődik. A tér középen megpihenhetünk a tulipános padokon, és összehasonlíthatjuk az építéskorabeli régi képeket a mai látvánnyal. Érdemes megcsodálni az Esze Tamás utca minden évszakban gyönyörű fasor-alagútját! Induljunk el a Kábel utcán, majd forduljunk be jobbra a Corvin körútra! Kicsit távolabb, a jobb oldalon kitűnik a típusházak közül az egykori gondnoki lakóház, amely alaprajzában az orvosi lakóházakkal egyezik meg.

Tovább

Bal kéz felől feltűnik az egykori lovasrendőrség épülete. A telket eredetileg villamos kocsiszínnek szánták, de mivel a tervezett budapesti tömegközlekedési bekötővonal nem valósult meg, a villamos vonal sem épült ki a telepen. A lovasrendőrség 1912-ben a rendőrséggel egy időben épült, udvarán istállóépülettel. Boglyaíves bejárata (amelyet az idők során befalaztak), egykori díszes kapuzata és homlokzati díszei arról árulkodnak, hogy tervezője szintén a Schodits Lajos–Éberling Béla építészpáros lehetett. Az óvodaépületekben a két tágas foglalkoztató terem és a játékszoba mellett még egy kétszobás óvónői lakást is kialakítottak.

Tovább

Az Esze Tamás utcán sétálva újabb oktatási tömbhöz érünk. A telep egyik alközpontját képező területen egy óvodát, az egykori II. számú, ma Erkel iskolát, egy igazgatói épületet és a 2014-ben átadott, új tornacsarnokot találjuk.

Tovább

A telep építése kapcsán végzett tereprendezés felszíni munkái során egy dombra épített középkori templom maradványai és a templom körüli temető sírjai kerültek elő. A mélyebb ásatások egy római eredetű sírfedlap töredékét is felszínre hozták.

Tovább

A rendőrség a telep keleti kapuja, amely Schodits Lajos és Éberling Béla tervei alapján 1912-ben épült meg. (Az épület az Ady Endre út túloldaláról figyelhető meg a legjobban.) Jellegzetes díszei a boglyaíves lodzsák, a virágmotívumokkal díszített, faragott mellvédek és a díszes hátsó kapu. Az épület rokonságot mutat a tervezőpáros egy másik alkotásával, a Dózsa György úti, egykori Népszálló épületével.

Tovább

A Drágfy köz és Zoltán utca sarkán látható egy orvosi rendelő és lakóház, majd a Zoltán utcán balra haladva az egyetlen ma is működő pékség. A közintézmények létesítése és a közellátás körüli vita a korabeli ismertetésekből és cikkekből is kiderül. Az 1911. október 7-i kormányülésén a munkástelepi iskolák ügyét és a munkástelep ellátását is napirendre tűzték. (Ekkor már Wekerle Sándor volt a miniszterelnök, pénzügyminisztere Lukács László volt.) A pékműhelyek építése eredetileg nem szerepelhetett az elképzelésben, mert az előterjesztő arra panaszkodott, hogy a kispesti pékek nem tudják kielégíteni a megnövekedett lakossági igényeket. 57 000 koronát szavaztak meg két sütöde építésére, hogy a wekerleieknek ne kelljen több kilométert gyalogolniuk a drága és távoli kispesti sütödékig.

Tovább

Bárczy István tér. Nevét 2009-ben kapta a városfejlesztési programjáról híres budapesti polgármester tiszteletére. Az eredeti tervek szerint ez lett volna a közfürdő helye. A teret az Eperfa és a Győri Ottmár térhez hasonlóan a Társaskör kezdeményezésére, lakossági összefogásban sikerült megújítani. A parkban találunk egy kopjafás emlékművet a Wekerletelep tervezésében részt vett, eddig ismert építészek neveivel, valamint egy biciklis pályát és egy csevegősarkot.

Tovább

Gutenberg körút. A védett platánsor alatt haladva megfigyelhetjük, hogy a főutak mentén kialakított térfalban az utca szabályozási vonalára telepítve csak 6, 8 és 12 lakásos, egyemeletes házak állnak. A telepen kialakult városépítészeti rend nem csak az épületek tömegformálásának hatásából adódik, hiszen a különböző lombkoronájú fák telepítésénél kihasználták a növényzet városképalkotó szerepét is. A házak homlokzatát szinte csak a fák „árnyékában” fedezhetjük fel. A hat utca találkozásában látható az idősek otthona: egy felújított és kibővített, eredetileg hatlakásos ház. A két világháború között itt működött a Társaskör. Létezett egy klasszikus szecessziós motívumokkal díszített háztípus is a Wekerlén. Sajnos a szocializmus éveiben módszeresen eltűntették ezeket a „felesleges” díszeket.

Tovább

Az út végén feltárul a Kós Károly tér, két oldalán monumentális kapukkal, közepén a 2010-ben megújult parkkal.

Tovább