3. állomás

A Corvin körúton egyemeletes társasházak között sétálva jutunk el a Győri Ottmár térre, amelyet szintén csak pár éve neveznek így. Hogy ki is volt Győri Ottmár?  Megtudhatja a  Wekerletelep létrejötte fejezetben

Ezen a területen épült volna fel az ipariskola, amely az I. világháború miatt szintén nem valósult meg. Ma itt áll az az önkéntesek által elültetett centenáriumi fa (egy vörös juhar), amely a telep létrehozásának 100. évfordulójára emlékeztet, körülötte bazaltkövekből kirakva – egyúttal Győri Ottmárnak emléket állítva – a telep jellegzetes utcahálózata. Az utcabútorokon megjelenő tulipánmotívum a centenárium óta egyben a Wekerletelep jelképe is.

KITÉRŐ: Innen ellátogathatunk arra a pontra is, ahol a telep építése kezdődött: az egykori Sárkány utca – ma Ady Endre út – és a Határ út sarkára. A Határ út abban az időben ténylegesen a főváros határát jelölte. A sarkon álló kopjafa az 1956-os forradalom kispesti hőseire emlékeztet. Az Ady Endre út és az Álmos utca sarkán álló ház falán Tihanyi Viktor domborműve köszönti a főváros felől érkezőket.

35 földszintes házba már 1909 novemberében beköltöztek az első bérlők, év végéig 148 épület készült el, míg a környék emeletes munkásházait 1910-ben adták át.

Az építkezés kezdete

A két legelső épület a Szabolcs – mai Kábel – utcában volt. Az 1. és 8. sz. házakban működött az építésvezetőség. Ekkor még nem termelt a mészhomoktégla-gyár, így ezek aerolittéglából készültek. Az építkezések megkezdése előtt egy 9 km hosszú iparvágányt építettek, amely egy ferencvárosi raktárépülettel kötötte össze a területet. Az építkezéssel egy időben folyó tereprendezési munka óriási élőmunka-igényű lehetett. A 3–4000 munkás majdnem kétharmada földmunkával foglalkozott, kubikusként dolgozott. Őket ábrázolta több rajzán és festményén is a kispesti festő, Nagy Balogh János (1874–1919.) Festészetének külön szakasza ez a mintegy negyven darabból álló, ún. kubikos-ciklus. Néhány kép háttérében egy-egy épülő ház is felfedezhető.

1956-ban Budapest utolsó csatáját november 20-án kispesti forradalmárok vívták meg a Wekerle sarkán, ahol most az Europark áll. Többen meghaltak, emléküket kopjafa őrzi  a Határ út – Pannónia út –  Ady Endre út kereszteződésében.

Egy másik 56-os emlékhely a mai Kós Károly Általános iskola. 1956-ban a telepen harcoló egyik nemzetőregység az iskola tornatermébe szervezte meg őrhelyét, ahonnan ellenállást szervezték. Emléküket tábla őrzi az iskola falán.