9. ÁLLOMÁS

Bal kéz felől feltűnik az egykori lovasrendőrség épülete. A telket eredetileg villamos kocsiszínnek szánták, de mivel a tervezett budapesti tömegközlekedési bekötővonal nem valósult meg, a villamos vonal sem épült ki a telepen. A lovasrendőrség 1912-ben a rendőrséggel egy időben épült, udvarán istállóépülettel. Boglyaíves bejárata (amelyet az idők során befalaztak), egykori díszes kapuzata és homlokzati díszei arról árulkodnak, hogy tervezője szintén a Schodits Lajos–Éberling Béla építészpáros lehetett.

1948 után pár évig internálóhely, a 70-es évektől az ingatlankezelő vállalat irodái működtek itt. Talán ez a wekerlei középület veszített a legtöbbet eredeti fényéből. Sétánkat folytatva azonban a Wekerlének egy olyan részét fedezhetjük fel, ahol az elmúlt években számos példaértékű felújítás történt.

A spalettás ablakok védelmében

Az elmúlt évek felújításai során olyan, a telep egységes építészeti stílusától eltérő formájú és anyagú nyílászárók kerültek beépítésre, amelyek a telep egységes építészeti arculatát jelentősen sértik. Ezért a Társaskör egy norvég civil alap által finanszírozott pályázat keretében 2010-ben beindította „A ház szeme” nyílászáró programot. Ennek során helyi építészek a Wekerletelepre mint

védett épületegyüttesre – egységes arculatának megőrzése érdekében, de támogatva a lakosság modernizációs törekvéseinek megvalósítását – korszerű nyílászárók terveit dolgozták ki.

Az eredeti rajzolatú nyílászárók gyártmánytervei a helyi speciális szabályozásnak megfelelően, az illetékes hatóság és műemlékvédelmi szakemberek bevonásával, az épületfizikai, energetikai, környezetvédelmi és minőségi követelményeknek, a kor műszaki elvárásainak figyelembevételével készültek el. A Társaskör célja ezzel a programmal is az, hogy tudatosítsa a lakókban a védett építészeti értékek megőrzésének jelentőségét.