Közösségi élet, önkéntesség, civil szervezetek ma

Újrakezdés

A beköltözők szabad egyesülése alapján már 1911-ben megalakult a Kispesti Állami Munkástelep Lakóinak Társasköre.

Az itt élő és a társadalomban hasonló helyet elfoglaló emberek rövid idő alatt találtak egymásra, kapaszkodtak egymásba. Ez a paraszti- és munkáskultúrát is magába olvasztó, ám lényegében polgári kultúra olyan erősnek bizonyult, hogy dacolni tudott a háború okozta szétszóratással, az 1950-es évek egységesítő, majd a 60-as, 70-es évek fellazító politikai törekvéseivel is. A telep szokásrendje, belső tartása, öntudata – a változások ellenére – alapvetően ma is ugyanaz.

A régi Társaskör a diktatúra tiltása miatt megszűnt, majd 1986-ban alakult újjá. Az első, nagy reményekkel teli időszakot követően az egyesület teljesítménye azonban éveken keresztül saját lehetőségei alatt maradt. Ám ebben a környezetben mégis megszülettek a közösségi élet szervezésére alkalmas pici csírák. 1994-ben megjelent a Társaskör időszakos kiadványa, a Wekerle; 1996-ban létrejött a Wekerlei Legenda Klub, amely a telep történetét kezdte feldolgozni; a helyi étteremben pedig havonta egyszer ülésezett az Értelmiségi Kör.

Akkoriban több hazafias szervezet is megkereste a frissen alakult Társaskört. Ezek közé tartozott az alakulófélben lévő Országépítő Alapítvány, melynek alapító mecénása a Délpesti Vendéglátó Vállalat és igazgatója, dr. Boross Péter, a későbbi miniszterelnök volt.

A Kós Károly nevét viselő tér parkjában 1987. november 25-én – halálának 10 évfordulójára – felavatták Kós Károly egész alakos szobrát. Természetesen jelen volt Pozsgay Imre államminiszter, Boross Péter, a szobrász Péterfy László, Makovecz Imre és Sütő András. Itt volt Beke Pál, a Kós Károly céh vezetője, Jókai Anna, a Magyar Írószövetség alelnöke és még sok ezren wekerleiek, kispestiek, magyarok. A szobrot Pozsgay Imre avatta fel – miközben „véletlenül” eltűnt a hang, az erősítő elnémult. A tömeg lélegzetvisszafojtva hallgatta az ünnepi beszédeket és Jancsó Adrienne tolmácsolásában Kányádi Sándor és Áprily Lajos egy-egy Kóshoz írott versét. A himnusz annál erősebben szólt, könnyeket csalva ki a szemekből. A kis halmot, amin a szobor áll, virágerdő borította el, felette késő éjjelig gyertyák sokasága őrködött.

A Wekerletelep 2002-ben elnyerte a kitüntető Magyar Örökség díjat.

1990-ben alakult meg a Wekerlei Polgárok Önvédelmi Csoportja, a későbbi Kispesti Polgárőrség magja. 1997-ben megalakult Wekerlei Futóklub, a 2000-es évek elején belépett a Wekerle közéletébe a Magyar Kollégium, mely egyesület eredetileg a külhoni magyarság kulturális munkáját segítendő jött létre. Önálló eseményeket kezdett szervezni, és támogatta a Wekerlei Futóklub rendezvényeit.

Az I. Wekerlei Székelykapu Futás (2003) megrendezése fordulópontot jelentett. Egy ilyen – kulturális elemekkel is megtűzdelt – nagy sportrendezvény megvalósításához rengeteg háttérmunkás szükséges. Ekkor verbuválódott a Wekerlei Futóklub köré egy csapat, akik segítettek az esemény megszervezésében.

Két esztendővel később a két szervezet az őszi Wekerlei Napok mintájára megrendezte a Wekerle tavaszi nagyrendezvényét, a Wekerlei Székelykapu Napot. Ez egyfajta falunap volt. Fillérekből jött létre! Ám ahhoz, hogy a rendezvény anyagi támogatás nélkül is színvonalas legyen, még több önkéntes segítő kézre volt szükség. Mindenki, aki már benne volt a csapatban, szólt a barátjának, szomszédjának, ismerősének. Azután ez a csoport úgy kezdte el magát hívni, hogy Wekerlei Önkéntesek Köre. A munka beérett.

2006 májusában a Társaskörben új vezetőség alakult. Ezt követően robbanásszerű fejlődés indult be a wekerlei közösségi életben.

A wekerlei önkéntesek

2008-ban a Centenáriumra való felkészülés új lendületet adott. Ekkor már tudatosan építették a kapcsolatot a lakossággal. Persze volt már hátterük, kezdettől fogva gyűjtötték az e-mail címeket, amely alapja lett a Wekerlei Hírháló címlistájának. Egy éven keresztül egyik közösségi esemény követte a másikat. De ez a megvalósított programdömping is valójában csak a felszín volt.

Mert a lényeg az, hogy megszerveződött egy koncentrikus körökben bővíthető önkéntes csapat. A Wekerletelepen megvalósuló események, rendezvények mögött emberek állnak. Sok-sok önkéntes. Van, aki a reklámmal foglalkozik; van, aki plakátozik; van, aki rendezvényt készít elő; szervez, újságot hord, vagy sátrat épít. Közösséget épít. Sokan vannak, akik azért tesznek valamit, mert így érzik jól magukat, meg hisznek abban, hogy munkájuk hozzájárul a wekerlei közösség formálásához, hogy tevékenységük által több lesz, jobb lesz a telep.

Az önkéntes munka kapcsán szövődött barátságok, kapcsolatok különös módon formálták át a részvevők gondolkodását. Magabiztossá, öntudatossá tette őket. Büszkévé arra, hogy erőiket egyesíttetve összefogtak nemcsak annak érdekében, hogy méltóképpen megünnepeljék a telep születésének 100. évfordulóját, de azért is, mert ezzel példát adhatnak kortársaiknak. Mindannyian abban bíznak, hogy lesz erejük a munka folytatásához, és egy jobb világot hagynak gyermekeikre, mint amilyet kaptak.

Üzenet

A centenárium arra hívta fel a figyelmet, hogy a wekerleiek végiggondolják, milyen szerencsések is. A Wekerletelep épített öröksége és az itt kialakult mikrotársadalom nagy lehetőséget kínál az itt élőknek. Segít azoknak, akik felismerik ezt, és akik bíznak a közösség erejében. Segít abban, hogy – egy csaknem élhetetlen világban, ahol a legelső szempont a pénz – emberhez méltó életet éljenek. Az első lépés a ráébredés volt. A második: a tett, azaz a tettek sorozata.

Az önkéntes munka kapcsán szövődött barátságok, kapcsolatok különös módon formálták át a részvevők gondolkodását. Magabiztossá, öntudatossá tette őket. Büszkévé arra, hogy erőiket egyesítetve összefogtak nemcsak annak érdekében, hogy méltóképpen megünnepeljék a telep születésének 100. évfordulóját, de azért is, mert ezzel példát adhatnak kortársaiknak. Mindannyian abban bíznak, hogy lesz erejük a munka folytatásához, és egy jobb világot hagynak gyermekeikre, mint amilyet kaptak.

Bolondok ezek?

Tényleg, értelmes dolog ez? Gondoljuk csak meg: ki az a bolond, aki a mai világban ingyen dolgozik másokért, aki úgy használja saját autóját, mobiltelefonját, hogy tudja, annak költségeit nem téríti meg senki!

Mitől van ez az önzetlenség ezekben az emberekben?

Élhetőbb világot szeretnének magunk körül! Ezért dolgoznak éjszakába nyúlva, hallgatják meg a – sokszor jogtalan – kritikát, és kezdik a következő napot még nagyobb lendülettel.

Hisznek az összefogás erejében. Abban, hogy dacolni lehet az idővel. Hiszik, egy közösség tagjaként elérhetik azt, hogy ne a politika határozza meg minden percüket, hogy a lehetőségeiket ne a bankok mutassák meg, hogy ízlésüket ne a TV-csatornák formálják, hogy ne stylistok mondják meg, mi a trendi.

A Wekerlei Önkéntes: a szabad polgár magára találásának példája.

Kik ezek az emberek? Olyanok, akik a jobb jövő reményében a szolgálatot alázattal végzik. Családanyák, családapák, akik gyermekeik és házastársuk mellett állnak helyt a közösségben. Fiatalok, akik iskola vagy munka után, szórakozás helyett választják ezt a tevékenységet, középkorúak, nyugdíjasok, aki a napi munka után betesznek valamit a közösbe.

A kívülálló mindezt nem hiszi el, gyanakszik, hol van ebben a „biznisz”? Valamiért csak csinálják?! A Wekerlei Önkéntesek csapata, maga az anakronizmus. Ezek az emberek kiléptek az időből. Magukkal hozták az elődök – mások által korszerűtlennek mondott – értékeit, hogy azokat átmentsék a jelenbe. Nagy László gondolatával élve, hogy azokat fogaikban tartva átvigyék a túlsó partra… Új világot, szebb jövőt építenek, a mai kor ellenében. Maguknak és példájukon keresztül másoknak.

Kultúrával foglalkozó civil szervezetek a Wekerlén

Wekerlei Társaskör Egyesület (közhasznú szervezet)

Az alapítás éve: 1911, az újjáalapítás éve: 1986, taglétszám (2014. május): 267

A szervezet az itt élők polgári életformáját, a közéletben való aktív részvételt, az örökölt természeti és épített környezet megóvását, fejlesztését tűzte ki célul. Emellett a városrész közösségének fejlesztését, az itt élők jobb helyi közérzetének, a közügyek iránti nagyobb érdeklődésének, lokálpatriotizmusának erősítését tűzte zászlajára. Feladatának tekinti továbbá a városrész rendjének, tisztaságának javítását.

A Társaskör közhasznú tevékenységeket lát el. A kultúra és a közművelődés, a település- és műemlékvédelem, a kulturális örökség megóvása, a környezetvédelem terén végzett tevékenysége mind a helyi, mind az országos hatóságok elismerését kivívta. A hazai építészszakmai és társadalmi élet több kitüntetéssel honorálta az Egyesület teljesítményét. A Fővárosi Közgyűlés Budapestért díjat, a Magyar Építész Szövetség javaslatára a szaktárca Kós Károly-díjat adományozott a Társaskörnek.

Értékmentő és értékmegőrző tevékenységéért az Építészklub 2011-ben, a műemléki világnapon Műemlékvédelemért Forster Gyula-emlékérmet, a Társaskör Zöld Hajtás klubja szintén 2011-ben Zöld Kispestért polgármesteri díjat kapott.

A 2008-as centenárium tette a kispesti városrészt nemcsak Európában, de a tengeren túl is ismertté. A kerületi önkormányzat és a Társaskör közös erőfeszítése eredményeként Ausztráliától Izraelen át,  Kanadáig írtak a lapok a mára Európa-hírű kertvárosról. Kijelenthetjük, hogy a Puskás Ferenc fémjelezte futballklub mellett a Wekerlét kötik legtöbben Kispesthez.

2009-ben az első, nem önálló településként csatlakozott a Klímabarát Települések Szövetségéhez, 2011-ben Magyarországon elsőként csatlakozott az Átalakuló városok mozgalomhoz.

A Wekerlei Társaskörbe az alábbi szakosztályok tömörültek:

Wekerlei Önkéntes Centrum

Az önkéntesek összefogására 2011 elején létrejött operatív szervezet.

Bridzs-klub

Hetente a négy szín körül.

Építészklub

A Wekerletelep építészeti örökségét és értékeit megismerni és megőrizni vágyó építészeknek fenntartott szakmai klub.

Horgászklub

Márciustól novemberig havonta egy horgásztúra. Novembertől márciusig beszélgetések a Társaskörben.

Játékklub

Asztali-, szellemi és társasjátékok, eszközzel vagy anélkül. A játékos kedvűek klubja.

Kör-Kötő-Kör

Kötőklub mindenkinek: kezdőknek, haladóknak, fiúknak, lányoknak, zöldeknek, kreatívoknak.

Őszikék Klub

Kötetlen hangulatú beszélgetések unokákról, kertgondozásról, háziasszonyi praktikákról.

Wekerlei Esti Mesék

Minden csütörtökön 18 órakor a Társaskörben kicsiknek és nagyoknak, hetente más-más előadóval.

Wekerlei Filmklub

Dokumentumfilmek vetítése, majd beszélgetés az alkotókkal.

Zöld Hajtás

A zöld gondolat, a zöld mozgalom a Wekerlei Társaskörből hajtott ki, csíráját a wekerlei nagy zöldfelület, a kiskertek, az élhető infrastruktúra és a lakosság átlagosnál magasabb környezettudatossága adta.

A szakosztályok tagjai – a nevükben megjelölt tevékenységek gyakorlása érdekében – rendszeresen találkoznak, klubéletet élnek.

A Wekerlei Társaskör által szervezett közösségi érdekű börzék

Ruhacserebere (évente 3 alkalommal)

Wekerlei Bolhapiac (évente 3 alkalommal)

Wekerlei Bababörze (évente 4 alkalommal)

Magyar Kollégium Kulturális Egyesület (közhasznú szervezet)

Az alapítás éve: 1996, taglétszám: 25

A szervezet célja a magyar kulturális értékek őrzése és gyarapítása. Az egyesület szellemi műhely, nemzeti intézmény, melynek feladata: a magyar közművelődési szakma eredményeit, módszereit közvetíteni a határon túl élő magyarság számára.

A Magyar Kollégium 2000 óta vesz részt a Wekerletelep kulturális életének szervezésében. Tevékenységi körének ma már nagyobbik része irányul közvetlen lakókörnyezetére.

Wekerlei Futóklub (civil társaság)

Az alapítás éve: 1993, taglétszám: változó

A Wekerlei Futóklub az egészségmegőrző futásért, az egészséges életmódért lelkesedő személyek laza, baráti szervezete. Versenyeinek, rendezvényeinek célja a lakossági összefogás népszerűsítése (futás, tájékozódási futás, ügyességi kerékpár, kerékpártúrák, gyalogtúrák stb.). A Wekerlei Futóklub rendezvényeinek közösségformáló hatása túlmutat a rendezvények keretein.

Átalakuló Wekerle (civil mozgalom)

A zöld csoportok összefogásának célja nemcsak a környezetbarát megoldások megtalálása, hanem a helyi közösség erősítése is a helyi termelők és vállalkozások, a lakóközösségi kapcsolatok támogatásával. Közös a jövőképük: egymáshoz hasonlóan látják a jövőbeli Wekerlét. Sikeres zöldhulladék- és komposztprogramot működtetnek. Vetőmag-csereberéket, tájfajta paradicsom örökbefogadási akciót tartanak. Bringatúrákat szerveznek. Foglalkoznak a wekerlei lakások épület-energetikai kérdéseivel. Önkéntesei ablakszigetelési tréningeket szerveznek. A wekerlei rászorulók részére ingyenesen végzik a szigetelést. A sikeres kezdeményezések közé tartozik a csütörtök délutánonként a wekerlei piacon megszervezett ős- és kistermelői piac, amely kezdetben a Tisza mentén élő termelők vásárlóhoz juttatásáért jött létre, és egy segíteni vágyó helyi lakos saját udvarából indult ki.

Közösségi rendezvények a Wekerlén

A Wekerlei Centenárium (2008) programsorozat lerakta az alapokat. Az akkor kitalált és megvalósított rendezvények nagy része azóta évente megvalósul. A legfontosabb visszatérő események időrendi sorrendben:

Téltemetés – a Kós Károly téren, Jégtörő Mátyás (február 24.) idején, szombaton

Átalakuló Wekerle Zöld Szombat – Magbörze (egy februári szombaton)

Film- Galéria – A Wekerlei Társaskör pincegalériájában, évente 5-6 alkalommal

A Wekerlei Életfa Ünnepe – a Kós Károly téren és környékén, a tavaszi napéjegyenlőséget (március 21.) követő szombaton

Bringatúra (évente 9 alkalommal, márciustól-novemberig, hétvégén, illetve vasárnap)

A Föld Napja – a Kós Károly téren, április 22-én

Nyílt nap a rendőrkapitányságon – Szent György napján, április 24-én

Wekerlei Tekergés – kerékpáros ügyességi verseny – a Kós Károly téren, április utolsó vasárnapján

Budapest 100 (egy áprilisi hétvégén)

Nyílt nap a tűzoltóságon – Szent Flórián napján, május 4-én

Wekerlei Székelykapu Napok – a Kós Károly téren, május harmadik hétvégéjén

Wekerlei Székelykapu Futás – a telep utcáin, május harmadik vasárnapján

Térzene – Kós Károly tér, június-augusztusban, vasárnaponként

Önkéntesek ünnepe – Kós Károly tér, június első szombatján

Szentiván-éj – a Kós Károly téren, június 24-én

Wekerlei Napok, kulturális és sportprogramok – a Kós Károly téren, a Társaskörben, a templomokban, szeptember második hétvégéjén

Kenutúra – a Soroksári Duna-ágon, egy szeptemberi hétvégén

Kulturális Örökség Napja – több helyszínen, szeptember harmadik hétvégéjén

A Wekerle Sándor-szobor koszorúzása – a Kós Károly téren, november 15.

Az adventi gondolatnaptár – a Társaskör kirakatában, december 1-24.

Adventi vásár hétvégenként – a Társaskörben, december 1-jétől

Wekerlei Mikulás – a Zrumeczky-kapunál, december 5-én

Karácsonyi kézműves vásár – a Közösségi Házban, december első hétvégéjén

A Kós Károly-szobor koszorúzása – a Kós Károly téren, december 15-én

Karácsonyi ajándékozás a rászorultaknak – december közepén

A Wekerlei Karácsonyfa díszítése – a Kós Károly téren, december 24. előtti szombaton

A programokról részletesen lehet tájékozódni a www.wekerletelep.hu honlapon.